Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 20, 2018

Maahanmuuttajat, yritysdynamiikka ja talouskasvu


Etla Markku Lammi

Hankkeessa tutkitaan, mikä on maahanmuuttajien merkitys Suomen yritysdynamiikalle ja talouskasvulle sekä työllisyyden että tuottavuuden kasvun näkökulmasta.

Talouden kasvu pohjautuu viime kädessä ja ennen kaikkea uusille ideoille, jotka muuntuvat kansantalouden tuottavuuden kasvuksi, jos talouden yritysdynamiikka on kunnossa. Maahanmuuttajilla voi olla tässä merkittävä osuus. Siksi on kiinnostavaa tutkia, kuinka paljon ja kuinka tuottavia yrityksiä maahanmuuttajataustaiset yrittäjät perustavat? Talouskasvun yritystason hajotelmilla voidaan laskea, mikä on maahanmuuttajataustaisten yritysten kontribuutio työpaikkojen määrän, tuottavuuden kasvuun ja tätä kautta toimialojen kilpailukykyyn. Voidaan myös tutkia, mikä on maahanmuuttajataustaisten yritysten kontribuutio ns. luovaan tuhoon, eli tuottavuutta vahvistavaan yritys- ja työpaikkarakenteiden muutokseen. Lisäksi menetelmällä voidaan mitata vaikutuksiin liittyviä aikaviiveitä.

Hankkeeseen osallistuvat seuraavat tutkijat:

Mika Maliranta, Etla (hankkeen johtaja): Hänellä on pitkä kokemus sekä tuottavuuden ja työpaikkavirtojen menetelmistä ja empiirisestä analyysistä. Tuloksia on julkaistu sekä hyvissä kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa että suurelle yleisölle tarkoitetuissa yleistajuisissa kirjoituksissa ja esitelmissä

Satu Nurmi, Etla/Tilastokeskus. Satu nurmi on Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö ja Etlan vieraileva tutkija.

Petri Rouvinen, Etlatieto. Rouvinen on Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja ja Etlan tutkimusjohtaja.

Alkamisvuosi: 2017
Päättymisvuosi: 2018
Vastuuhenkilö: Maliranta, Mika
Rahoittaja: TT-säätiö

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymät

Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta, sen kansainvälisestä roolista ja erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. ETLAn tutkijaryhmä...

Close