Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 24, 2018

Palkkatuen vaikutusten arviointi


Etla Markku Lammi

Tutkimushankkeessa arvioidaan laajapohjaisesti palkkatuen vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömien ja aineistojen sallimissa rajoissa myös osatyökykyisten työllistymiseen ja työllisenä pysymiseen, mukaan lukien ansiotason kehitykseen. Tämän päätavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään tutkimuksen kannalta keskeisiä yksilötason pitkittäisaineistoja ja kansainvälisen tutkimuksen suosittelemia lähestymistapoja ja arviointimenetelmiä.

Palkkatuen arvioinnin kohteena ovat yhtäältä 2010-luvun vuotta 2015 edeltävä ajanjakso ja toisaalta vuoden 2015 alussa voimaan tulleet muutokset palkkatuessa sekä vuoden 2017 alussa toteutettavat palkkatuen muutokset. Tämä kolmijako tarjoaa tarkastelukehikon, joka havainnollistaa niin uudistuksia edeltävää tilannetta kuin myös uudistusten aikaansaamia palkkatuen vaikutuksien muutoksia.

Tutkimukseen osallistuvat seuraavat henkilöt:

Alkamisvuosi: 2017
Päättymisvuosi: 2018
Vastuuhenkilö: Asplund, Rita
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Maahanmuuttajat, yritysdynamiikka ja talouskasvu

Hankkeessa tutkitaan, mikä on maahanmuuttajien merkitys Suomen yritysdynamiikalle ja talouskasvulle sekä työllisyyden että tuottavuuden kasvun näkökulmasta. Talouden kasvu pohjautuu viime...

Close