Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 20, 2018

Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymät


Etla Suhdanne

Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta, sen kansainvälisestä roolista ja erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. ETLAn tutkijaryhmä on aiemmin tehnyt useita tutkimuksia mm. Suomen EU- ja EMU-jäsenyyden eri ulottuvuuksista, Suomen ja Venäjän taloussuhteista sekä Suomen ja Yhdysvaltojen taloussuhteista. ETLA on aiemmin tehnyt tutkimusta myös Kiinasta ja maan talouskehitystä seurataan aktiivisesti mm. Suhdanne-julkaisussa, mutta systemaattista selvitystä Suomen ja Kiinan taloussuhteista ei ole tehty ETLAssa eikä muuallakaan.

Kiinan talous on nykyisin niin suuri ja monin siten muihin maihin kytkeytynyt, että sen kasvuvauhdin, kysynnän rakenteen ja kansainvälisen työnjaon muutoksilla on suuri vaikutus koko maailmantalouden kehitykseen. Tästä syystä on tarpeen tehdä analyysi Kiinan tulevista kehitystrendeistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Kansainvälisten kytkentöjen analyysissa voidaan hyödyntää ETLAn käytössä olevaa maailmantalouden NiGEM-mallia.

Suomen ja Kiinan välisiä taloussuhteita tutkitaan koko kansantalouden, toimialojen ja keskeisten yritysten tasolla. Tärkeänä aineistona ovat ulkomaankauppaa ja suoria sijoituksia koskevat tilastot sekä yritysten vuosikertomukset. Yritystason kysymyksiä tutkitaan lisäksi haastatteluin ja mahdollisesti internet-pohjaisella kyselyllä. Tilastotarkastelussa huomio kiinnitetään suorien kauppa- ja investointivirtojen ohella epäsuoriin virtoihin OECD:n ja WTO:n keräämien panos-tuotospohjaisten ulkomaan-kauppatilastojen perustalta. Tilastollista tarkastelua tarkennetaan yritystason arvoketjuja koskevien haastattelujen pohjalta. Raportin lopussa esitetään kattava analyysi Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymistä aiemmissa luvuissa esitetyn aineiston ja analyysin pohjalta. Keskeinen huomio kiinnitetään niihin megatrendeihin, jotka muuttavat Kiinaa, Suomea ja koko kansainvälistä taloutta.

Alkamisvuosi: 2016
Päättymisvuosi: 2017
Vastuuhenkilö: Kotilainen, Markku
Berg-Andersson, Birgitta
Kaitila, Ville
Rahoittaja: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Kreikan velkaohjelma taas syynissä – eurokriisi myös EtlaTalksin aiheena

Euromaat kokoontuvat jälleen loppuviikosta käsittelemään Kreikan lainaohjelman etenemistä. Eurokriisi on aiheena myös tänään julkaistussa EtlaTalks-keskustelusarjan toisessa osassa. Tytti Sulanderin haastattelussa...

Close