Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 20, 2018

Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen, hyvinvointiin ja talouspolitiikan asetteluun (Etlatieto Oy)


Etla Markku Lammi

Bruttokansantuote on yksinkertaisimmillaan markkinatuotannon mittari – ja se onnistuu tässä tehtävässään edelleen varsin mallikkaasti. Perinteisesti sitä on kuitenkin tulkittu laajemmin ja BKT:tä per capita hyödynnetään laajasti antamaan osviittaa yleisestä hyvinvoinnin tasosta. Tässäkin tehtävässään se on onnistunut kohtalaisesti, erityisesti kun tarkastelua täydennetään esimerkiksi tulonjakoa kuvaavilla mittareilla.

Digitalisaation yleistyessä bruttokansantuotteen perinteinen ennustearvo näyttää kuitenkin heikentyneen. Esimerkiksi Welfens ja Perret (International Economics and Economic Policy, 11(1-2), 2013) arvioivat, että Yhdysvalloissa internetin piilotettu arvonlisä on korkeimmillaan jopa yli 10 % bruttokansantuotteesta.

Selvityksen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena onkin tuottaa laaja-alainen mutta tiiviisti raportoitu ja koherentti katsaus keskusteluun siitä, millaisia haasteita digitalisaatio asettaa perinteisille talouspolitiikan indikaattoreille.

Katsauksessa hyödynnetään laajasti aihepiirin akateemista kirjallisuutta, jota täydennetään muulla kirjallisuudella kuten erilaisilla raporteilla, kirjoilla ja lehtiartikkeleilla. Kirjallisuuskat-sauksessa keskitytään taloustieteelliseen kirjallisuuteen mm. avainsanoilla ”digitalization”, ”un-captured GDP” ja ”productivity”.

Empiirisessä osassa täydennetään Andrewsin ym. (Brookings Institution Hutchins Center Working Paper No. 24., 2016) tuottavuuskasvua ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastelevaa tutkimusta. Tarkastelu toteutetaan tutkimalla suomalaisella yritysaineistolla digitalisaation hyödyntämistä tuottavuuden eturintaman yrityksissä verrattuna muihin yrityksiin. Yritystason tuottavuuden mittaamisessa aineistolähteenä ovat tilinpäätöstiedot.

Selvitys tehdään Etlatieto Oy:ssä.

Alkamisvuosi: 2017
Päättymisvuosi: 2017
Vastuuhenkilö: Rouvinen, Petri
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Lukukausimaksut – vielä kerran

Julkaisimme pari viikkoa sitten muistion, jossa ehdotimme koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen lisäämiseksi kolmea toimenpidettä: 1) elinkeinotukiin käytettyjen varojen supistamista ja...

Close