Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 20, 2018

Globaali selvitys: Helsingissä startup ei jää yksin ja syntyy kansainväliseksi


Talous - ePressi Talous - ePressi

Vaikka maantieteellinen sijaintimme on hieman syrjäisempi ja säässäkin löytyy toivomisen varaa, Helsinki on jo pitkään voinut olla ylpeä startup-kentästään. Täällä on luotu muun muassa Supercellin ja Rovion kaltaiset globaalit menestystarinat, Euroopan suurin startup-tapahtuma Slush, sekä FiBAN, yksi Euroopan vahvimmista businessenkeliverkostoista. 

Nyt aiheesta on tutkimustietoakin. Pääkaupunkiseudun kaupungit osallistuivat tänä vuonna kansainväliseen Global Startup Ecosystem -tutkimukseen, joka vertailee startupien mahdollisuuksia globaaliin menestykseen 55 kaupunkialueella. Selvitykseen osallistui yli 10 000 startupia ja 300 partneriorganisaatiota.

Vaikka useimpia kilpakumppaneitaan pienempi Helsingin alue ei tuloksien valossa mahtunut maailman 20 houkuttelevimman startup-keskuksen joukkoon, tutkimus osoittaa Helsingillä olevan selkeitä, kansainvälisessä vertailussa johtavia ominaisuuksia. Vielä höyhensarjalainen Helsinki siis pärjää raskaan sarjan pelureiden joukossa.

Helsingin vahvuuksina tiivis yhteisö, tavoitteellisuus ja yhteydet globaaleille markkinoille 

Pienuudessa on myös etunsa. Helsingin startupit kokevat tutkimuksessa kaikista vähiten suuryhtiöt kilpailijoikseen – mikä kertoo yhteisön vahvuudesta ja siitä, että eri toimijat ymmärtävät yhteistyön merkityksen. 

Kasvuyritysten sijoittajatkaan eivät laita vain rahaa yrityksiin, vaan jäävät niihin sparraajiksi; Helsinkiläisissä startupeissa on tutkimuksen kolmanneksi eniten neuvonantajia, joilla on myös omistusta yrityksessä. Toisaalta myös työntekijät ovat merkittävissä määrin osaomistajia yrityksissä: 46 prosenttia startupeista tarjoaa osakeoptioita koko henkilöstölleen, mikä on globaalissa vertailussa 7:nneksi eniten. 

Helsinkiläisten startup-kentän merkittäväksi vahvuudeksi nousi myös niiden valmistamien tuotteiden korkea taso ja tavoitteellisuus. Helsinki oli koko tutkimuksen neljäs globaalisti johtavissa tuotteissa sekä kuudes tuotteiden globaalissa fokuksessa. Tiimien kokoonpanossakin löytyy liiketoiminnan kannalta oleellisia aineksia: Helsingin startupeissa on tutkimuksen kuudenneksi suurin osuus perustajajäseniä, joilla on liiketoiminta- tai tekninen tausta.

Kokonaisuudessa Helsingin menestyksekkäin osa-alue oli globaalit yhteydet. Yllämme kuudenneksi startupien ulkomaisten asiakkaiden sekä partnereiden määrässä. Menestystä tällä osa-alueella siivittänee sisämarkkinoidemme pieni koko, mikä osaltaan ohjaa startupeja kansainvälistymiseen.

Kehityskohteita puretaan teoiksi koko kentän voimin

Tutkimus nosti esiin myös Helsingin startup-ekosysteemin kehityskohteita. Parannettavaa ja haasteita ratkottavaksi löytyy eritoten sijoitusten ja irtautumisten (exit) arvon kasvattamisessa sekä kokeneiden startup-yrittäjien ja nk. ”yksisarvisten” määrän lisäämisessä. Myös ulkomaisia startupeja kaivataan lisää Helsinkiin.

Siksi Helsinki Business Hub, yhteistyössä FiBANin, ja Arctic Startupin kanssa kutsuu koolle koko seudun kasvuyrityskentän toimijat 27.6.2017 Startup Mariaan. Tilaisuuden on tarkoitus toimia yhteisenä aivoriihenä siitä, millä toimenpiteillä näitä kehityskohteita ratkotaan ja mitä askelmerkkejä siihen vaaditaan. Tilaisuuden alustaa Startup Genomen tutkimusryhmä, minkä lisäksi kuullaan Tekesin, FIBANin, pääomasijoittajien ja startupien edustajien mietteitä tuloksista.

 

Lisätietoja:
Marja-Liisa Niinikoski
Toimitusjohtaja, Helsinki Business Hub
marja-liisa.niinikoski@hbh.fi
+358 40 538 4541

Dane Stangler
Head of Policy, Startup Genome (Global Startup Ecosystem Report)
dane@startupgenome.com 

Linkki globaaliin selvitykseen: https://startupgenome.com/report2017/

Tarkemmat Helsinkiä koskevat tulokset jaetaan median käyttöön 19.6.2017.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Öljy-Norjan nurja puoli: Jopa 20 % työikäisistä on työttömyys- ja sairauslomakorvauksilla

Norjan työ- ja sosiaaliavustusviraston tutkimuksen mukaan jopa yli viidennes työikäisistä norjalaisista oli riippuvaisia työttömyyskorvauksista tai sairauslomaetuuksista vuonna 2016.

Close