Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 24, 2018

Ensimmäiset Nord Stream 2:n putkitoimitukset Hangon Koverhariin alkaneet


Talous - ePressi Talous - ePressi

  • 200 km betonipinnoitettuja putkia toimitetaan rautateitse Koverharin satamaan Hankoon
  • Putkien päätoimitukset Kotkasta alkavat meritse kolmanella vuosineljänneksellä 2017

Ensimmäiset betonipinnoitetut putket suunniteltuun 1 200 kilometriä pitkään Nord Stream 2 -kaksoisputkilinjaan saapuivat tänään junalla Koverharin satamaan Hankoon. Junatoimitukset kestävät vuoden 2017 kolmanteen vuosineljännekseen asti. Tänä aikana Koverhariin toimitetaan yhteensä noin 200 kilometriä betonipinnoitettuja putkia varastoitavaksi siihen asti kunnes putkilinjan rakentaminen alkaa vuonna 2018.

Nämä betonipinnoitetut, ChelPipen Venäjällä valmistamat 12-metriset, 24 tonnia painavat teräsputket kuljetetaan Suomeen junilla, joissa on 63 vaunua ja niissä kolme putkea kussakin. Betonipinnoitettujen putkien päätoimitukset Koverharin satamaan alkavat meritse Nord Stream 2:n betonipinnoitus- ja logistiikkakumppani Wascon Kotkan pinnoitustehtaalta kolmannella vuosineljänneksellä 2017.

Koverharin satama on yksi Nord Stream 2 -hankkeen neljästä logistiikkakeskuksesta. Satamaan tullaan varastoimaan yhteensä 30 prosenttia koko putkilinjaan tarvittavista 204 000:sta putkesta. Putket varastoidaan Koverhariin odottamaan laivausta putkenlaskualukselle rakentamisen käynnistyessä. Wascon toiminnot Koverharissa työllistävät yhteensä noin 50 henkilöä hankkeen ajan.

Nord Stream 2:n logistiikkakonsepti on optimoitu kansainvälisen infrastruktuurihankkeen haastaviin vaatimuksiin. Se hyödyntää saatavilla olevia satamaresursseja sekä ympäristöystävällisiä kuljetuksia.

Putkikuljetus Hankoom

Kuva: Putkikuljetus lähdössä Venäjältä kohti Koverharin satamaa (© Pipeline Coating and Technologies, LLC)

Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1 200 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä suoraa reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan. Nord Stream 2 seuraa pitkälti olemassa olevaa Nord Streamia ja on teknologialtaan vastaava. Euroopan kotimaisen kaasun tuotannon ennustetaan puolittuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Nord Stream 2:n kaksoisputkijärjestelmä auttaa Eurooppaa saavuttamaan sen kaasun tuontitarpeet. Sillä on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden energiatarpeisiin. Turvallinen ja matalapäästöinen maakaasun toimitusreitti tukee myös Euroopan tavoitetta saavuttaa ympäristöystävällinen energiavalikoima, kun kaasu korvaa hiilen sähkötuotannossa sekä toimii varavoimana ajoittain saatavilla oleville uusiutuville energiamuodoille, kuten tuuli- ja aurinkovoimalle. www.nord-stream2.com

Lisätietoja:

Minna Sundelin
Sidosryhmäsuhdepäällikkö Suomi ja Viro
Puh.: +358 40 582 2750
Minna.sundelin@nord-stream2.com
www.nord-stream2.com
Twitter: @NordStream2

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Suomalaiset käyttävät aktiivisesti lähimaksua – Nets kumoaa lähimaksuun liitettyjä myyttejä

Suomalaiset ovat alkaneet käyttää lähimaksua yhä enenevissä määrin, kertoo digitaalisia maksuja välittävä Nets.

Close