Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 20, 2018

EU vaatii: Verokonsulttien ilmoitettava epäilyttävistä verojärjestelyistä


Yle Uutiset | Tuoreimmat uutiset Yle Uutiset | Tuoreimmat uutiset

Verottaja on puuttunut viime vuosina noin 30 samankaltaiseen tapaukseen, joissa kansainvälinen konserni on vältellyt veroja.

Suomesta yrityksiä ostaneet kansainväliset konsernit ovat siirtäneet verotettavaa tuloa Suomesta matalamman verotuksen maihin omistus- ja lainajärjestelyillä. Verottaja on pitänyt järjestelyjä yleensä veronkiertona.

Terveyspalveluyhtiö Mehiläisen tapausta käsitellään parhaillaan hallinto-oikeudessa.

Verokonsultti: "Onko kyse tietojenkalastelusta?"

EU:n komissio haluaa nyt hillitä veronkiertoon kannustavien järjestelyjen suunnittelua ja toteutusta.

Veropalveluja tarjoavat yritykset joutuisivat raportoimaan veroviranomaisille, jos ne havaitsevat yrityksissä aggressiivista verosuunnittelua tai muuta veronkiertoon viittaavaa.

Ilmoitusvelvollisuutta esitetään myös pankeille, vakuutusyhtiöille, sijoitusneuvojille ja yrityksille itselleen. Komission esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Joillakin EU:n jäsenmailla, kuten Irlannilla, Britannialla ja Portugalilla, on jo tällainen säädös.

Timo Torkkel
Timo Torkkel Antti Haanpää / Yle

Veropalveluja tarjoavassa KPMG-yhtiössä tällaista sääntelyä ei suoraan tyrmätä. Epäselvää kuitenkin on, millaiset operaatiot tulisi ilmoittaa.

– Onko tässä aidosti kyse siitä, mikä on aggressiivista verosuunnittelua. Jos tällä kalastellaan tietoja laajemmin viranomaisille, niin silloin ollaan väärillä vesillä, KPMG:n veroasiantuntija Timo Torkkel sanoo.

Kansainvälisten konsernien verojärjestelyihin perehtyneen Lauri Finérin mukaan ilmoitusvelvollisuus ei yksinään riitä. Pitää olla myös sellainen lainsäädäntö, että verottaja voi puuttua verojärjestelyihin.

Finér on vero-oikeuden tohtori-opiskelija ja SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija.

Veropalveluyritys: ”Yritysten verosuunnittelu vähentynyt”

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch on arvioinut, että Suomi menettää noin 0,4–1,4 miljardia euroa vuodessa yritysten verovälttelyn vuoksi. Iso haarukka kertoo siitä, että summaa on vaikea tarkasti arvioida.

KPMG:n veroasiantuntija arvioi, että Finnwatchin luku on yläkanttiin.

– Yhteisöveron tuotto lienee 4–5 miljardin luokkaa. Siihen suhteutettuna tämä tuntuu aika reippaalta luvulta, Timo Torkkel sanoo.

KPMG:n mukaan kansainvälisten konsernien verosuunnittelu Suomessa on vähentynyt merkittävästi viime vuosina.

– Tällä hetkellä monikansallisten yritysten painopiste on varmistaa, että ne toimivat sääntöjen mukaisesti. Pyritään välttämään sellaista, johon voisi liittyä aggressiivisen verosuunnittelun piirteitä ja kysytään etukäteen verottajan kannanottoja, Timo Torkkel sanoo.

Torkkelin mukaan verosuunnittelua on vähentänyt myös se, että Suomen yritysveroprosenttia on laskettu.

Verottaja sanoo, että yrityksissä mietitään nyt tarkemmin mihin kannattaa ryhtyä, kun on saatu veronkiertämistä koskevaa oikeuskäytäntöä.

– Me kannustamme, että järjestelyistä voi tulla meidän kanssamme keskustelemaan jo etukäteen, jolloin riskeiltä vältytään, johtava veroasiantuntija Lauri Savander verohallinnosta sanoo.

Lauri Finér arvioi myös, että kansainvälisten yritysten verosuunnittelu on vähentynyt muun muassa EU:n ja OECD:n toimien ansiosta. Myös vuonna 2014 voimaan tullut korkovähennysrajoitus vähensi tehokkaasti aggressiivista verosuunnittelua Suomessa. Sen osoitti kesäkuussa julkaistu VATT:n tutkimus.

– Kukaan tuskin rakentaa enää järjestelyä, jonka KHO on katsonut laittomaksi. Sen sijaan muunlaiset järjestelyt ovat edelleen yleisiä.

Finérin mukaan suurimpaan osaan verosuunnittelusta verottaja ei voi nykyisellä lainsäädännöllä puuttua.

Miksi Mehiläisellä on niin paljon velkaa?

Mehiläinen kertoi A-studiolle, että se on luopunut verojärjestelystä, jota puidaan nyt hallinto-oikeudessa.

– Mehiläisen nykyiset omistajat ovat purkaneet vanhat omistus- ja rahoitusrakenteet ja muuttaneet silloiset lainat omaksi pääomaksi. Mehiläinen maksaa veronsa normaalisti Suomeen. Mehiläinen maksoi vuonna 2016 yhteisöveroja 4,5 miljoonaa, Mehiläisen talousjohtaja Herkko Soininen kertoo A-studiolle.

Sairaala Mehiläinen Helsingissä.
Satu Kaarnakangas / AOP

Lauri Finér on tehnyt selvityksen SDP:n eduskuntaryhmälle terveydenhuoltoalan yritysten verosuunnittelusta 2011–2015.

Hän arvioi, että verosuunnittelusta ei ole terveyspalveluyhtiöissä luovuttu.

– Erityisesti ulkomaisten pääomasijoittajien omistamilla yhtiöillä on järjestelyitä, joiden seurauksena Suomessa maksetaan suhteellisen vähän veroja.

Esimerkiksi Mehiläinen on rahoittanut toimintaansa poikkeuksellisen velkapainotteisesti verrattuna terveydenhuoltoalan yrityksiin keskimäärin. Mehiläisen omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 1 prosentti, kun se alalla oli keskimäärin 38 prosenttia.

Poikkeuksellisen korkeat korkokulut olivat neljällä kahdestakymmenestä suurimmasta terveydenhuoltoalan yrityksestä. Ne olivat ulkomaisten pääomasijoittajien enemmistöomistuksessa. Puhtaasti kotimaiset yritykset eivät voi tällaista verosuunnittelua harjoittaa.

Mehiläinen ei kommentoinut A-studiolle, onko velkapainotteisuus yhtiön verosuunnittelua.

– Mehiläinen on investoinut Suomeen satojen miljoonien eurojen arvosta viime vuosien aikana. Investointien ja työllistämisen kautta Mehiläisen yhteiskunnallinen vaikutus ja verojalanjälki on merkittävä ja monin verroin suurempi, kuin jos investoinnit olisi velkaa välttäen jätetty tekemättä, talousjohtaja Herkko Soininen sanoo.

Lauri Finér arvioi, että jatkossa laki rajoittaa myös tällaista verosuunnittelua.

Veronkiertodirektiivi voi paikata porsaanreikiä

Yritysten korkovähennysoikeutta on jo aiemmin rajoitettu konserniin kuuluvien yritysten keskinäisissä lainajärjestelyissä.

Tuleva EU:n veronkiertodirektiivi puuttuu myös konsernin ulkopuolisten lainojen korkojen vähennyskelpoisuuteen, kuten yritysten ottamiin pankkilainoihin.

Se on aiheuttanut yrityksissä huolta siitä, että velkarahan hinta kasvaa.

KPMG:n veroasiantuntijan Timo Torkkelin mukaan uusi säännös iskisi erityisesti sellaiseen sijoitustoimintaan, jossa lainataan rahaa ja investoidaan se tuottavaan tarkoitukseen, kuten kiinteistöihin.

Lauri Finer
Lauri FinérPekka Tynell / Yle

Euroopan komission veronkiertodirektiivi toimeenpannaan EU-maissa ensi vuonna.

– Direktiivissä on kyse minimisääntelystä, eli Suomi voi puuttua verovälttelyyn vielä tiukemmin. Se antaa periaatteessa mahdollisuuden puuttua kaikentyyppiseen kansainväliseen verosuunnitteluun, Finér sanoo.

Finérin mukaan verosuunnittelun porsaanreikiä on Suomessa vielä monia.

– Voidaan siirtää esimerkiksi aineetonta omaisuutta sellaisen maahan, jossa sen tuottoa verotetaan kevyesti. Kyse voi olla esimerkiksi patentoiduista innovaatioista. Sitten aineettomasta omaisuudesta maksettu korvaus, rojalti, voidaan vähentää verotuksessa Suomessa.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Mehiläinen kiisti ”härskin verokikkailun” syksyllä 2011 – Oikeus pui nyt, oliko sittenkin verojen välttelyä

Mehiläistä syytettiin julkisuudessa syksyllä 2011 verojen välttelystä. Nyt hallinto-oikeus pui yhtiön verosuunnittelua. Kyse on 2000-luvun muoti-ilmiöstä.

Close