Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 25, 2018

Ministeriö käynnistää selvityksen hevosalan kehitystarpeista


Talous - ePressi Talous - ePressi

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotukset hevostalouden edistämiseksi sekä hevosalan yleisten toimintaedellytysten, alan yritysten kilpailukyvyn ja hevosten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Selvityshenkilönä toimii hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Antero Tupamäki, joka on tehnyt pitkän uran hevostalouden eri tehtävissä ja hevosklinikan yrittäjänä. Tupamäellä on laaja kokemus ja näkemys hevostalouden hankkeista ja järjestötoiminnasta sekä tuntemusta hevoskasvatuksesta ja raviurheilusta.

Selvityshankkeen tarkoituksena on aiempien selvitysten pohjalta kartoittaa hevosalan toimijoiden näkemyksiä alan kehittämistarpeista sekä esittää toimenpide-ehdotukset hevostalouden edistämiseksi.

– Olen iloinen siitä, että saan olla mukana pitämässä huolta suomalaisesta hevostaloudesta. Tavoitteeni on selvittää huolellisesti sekä alan keskusjärjestön että toimijoiden näkemykset. Yhteistyössä laadimme hyvän kasvuhakuisen toimenpideohjelman, jonka pohjalta voimme katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen, sanoo Antero Tupamäki.

Selvityksen väliraportti laaditaan huhtikuun 2018 puoliväliin mennessä. Väliraportin valmistuttua hevosalan toimijoille järjestetään verkostokokous, jossa esitellään selvityksessä esiin tulleet keskeiset hevosalan kehittämisnäkökohdat. Raportin odotetaan valmistuvan kesäkuussa 2018.

– Hevosalan merkitys on erittäin tärkeä kymmenille tuhansille suomalaisille. Ala luo työpaikkoja, hyvinvointia ja elinvoimaa koko Suomeen. Tämän selvitystyön tavoitteena on löytää uusia konkreettisia toimia, jolla hevostalouden arvostusta, alan kasvua sekä nuorten kiinnostusta saadaan lisättyä, korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 74 200 hevosta, ja alan harrastus- ja kilpailutoiminta on erittäin aktiivista. Myös nuoriso on toiminnassa vahvasti mukana.

Taantuman vuoksi hevosten kasvatus on Suomessa viime vuosina vähentynyt. Selvityshankkeen odotetaan tarjoavan keinoja hevosalan kääntämiseksi kasvu-uralle.

Lisätietoja:
selvityshenkilö erikoiseläinlääkäri Antero Tupamäki p. 050 558 5160, antero.tupamaki@fimnet.fi
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti@mmm.fi

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Hehku-ketju siirsi avausta Oriolan vaikeuksien takia

Suurin osa uuden terveysketju Hehkun tuotteista tulee Oriolalta. Toimitusjohtajan mukaan toimitusvarmuuden takaamiseksi on tehty hyvät suunnitelmat.

Close