Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 22, 2018

Suomalainen biopolttoaine myy nyt hyvin – kaikki myydään hyvällä katteella


Yle Uutiset | Tuoreimmat uutiset Yle Uutiset | Tuoreimmat uutiset

Lappeenrannan biojalostamoon johtavalla tiellä on arkipäivänä lähes jonoksi polttoainetta kuljettavia säiliöautoja. Osa autoista tuo jalostamolle tuotannossa tarvittavaa raaka-ainetta, sellun tuotannossa syntyvää tähdettä eli mäntyöljyä. Osa autoista kuljettaa valmista tuotetta eli uusiutuvaa biopolttoainetta asiakkaille.

Tänä vuonna Lappeenrannassa valmistetaan biopolttoaineita 120 miljoonaa litraa. Tehtaassa syntyy dieseliä ja naftaa. Pari vuotta sitten valmistunut biojalostamo on UPM:n ensimmäinen investointi uusiin puupohjaisiin tuotteisiin.

– Kyllä teemme hyvää tulosta. Tällaisen tuotteen ja hyvän raaka-aineen pohjalle on hyvä rakentaa liiketoimintaa, myhäilee Lappeenrannan biojalostamon tuotantojohtaja Jaakko Nousiainen.

UPM ei kerro tarkkoja lukuja siitä, miten kannattavaa uusiutuvan polttoaineen valmistaminen on, mutta yhtiön osavuosikatsauksesta voi päätellä sen olevan hyvin kannattavaa.

Biopolttoaineet kuuluvat UPM Biorefining -liiketoiminta-alueeseen. Sen tammi–syyskuun liikevoitto nousi 428 miljoonaan euroon, kun vielä vuosi sitten voittoa kertyi 334 miljoonaa euroa. Parantuneeseen tulokseen vaikuttivat biopolttoaineiden lisäksi sellun hyvä hinta ja menekki.

Joka tippa käy kaupaksi

Lappeenannan biojalostamo on päässyt täyteen tuotantoon. Alkuvaiheen ongelmista on päästy eroon, kun laitosta on opittu ajamaan paremmin. Ensi kesänä tapahtuva seisokki mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen.

– Meillä on seisokki tulossa, ja se on hyvä paikka viilata ja virittää laitosta entistä parempaan iskuun, jatkaa Nousiainen.

Tällä hetkellä uusiutuvia biopolttoaineita valmistavat Suomessa UPM:n lisäksi Neste ja ST1. Tuotantoa on lisättävä tuntuvasti, jotta tiukentuvat päästötavoitteet saavutetaan ja liikenteen päästöt vähenevät. Vuoteen 2030 mennessä biopolttoaineen osuus polttoaineesta pitäisi olla 30 prosenttia.

– Uusiutuvat polttoaineet ja kehittyneet biopolttoaineet ovat nopein ja tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä.

Rekasta puretaan raaka-ainetta jalostamolle.
Rekasta puretaan raaka-ainetta biojalostamolle.Jari Tanskanen / Yle

Toinen jalostamo suunnitteilla

UPM suunnittelee toisen biojalostamon rakentamista. Yksi vaihtoehto sijoituspaikaksi olisi nykyisen jalostamon vieressä sijaitseva alue UPM:n Kaukaan tehdasalueella Lappeenrannassa. Kahden jalostamon läheisen sijainnin etuna olisi muun muassa osittainen laitosten henkilöstön yhteiskäyttö.

Suunnitelma odottaa EU:n ILUC-direktiivin päivitystä. Siinä listassa määritellään, mistä materiaaleista päästöttömiksi laskettavia uusiutuvia biopolttoaineita voi tehdä.

Eurooopan parlamentin ympäristövaliokunta on pudottanut mäntyöljyn listalta, mutta valiokunnan kanta edellyttää vielä tammikuun puolivälissä tapahtuvaa käsittelyä täysistunnossa. Lopullinen päätös saadaan vasta vuoden 2018 lopulla.

– Valmistelemme asiaa kaikessa rauhassa. Tässä vaiheessa on tehty päätös vain siitä, ettemme rakenna toista mäntyöljyä käyttävää biojalostamoa, vaan tutkimme toisia raaka-aineita, sanoo UPM Biorefiningin sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhunen.

UPM ei usko EU:n ratkaisun vaikuttavan Lappeenrannan biojalostamon toimintaan.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Ylimmän johdon on oltava suoraan yhteydessä asiakkaisiin

Digitalisaation nopeimmat hyödyt saadaan, kun ylin johto osallistuu aktiivisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Close