Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

July 22, 2018

TE-toimistojen palkkatukijärjestelmä takkuaa


Talous - ePressi Talous - ePressi

Suomen Yrittäjänaiset on huolissaan TE-toimistojen palkkatukimaksujen viivästymisestä ja hakemusmenettelyn byrokraattisuudesta.

Puheenjohtaja Seija Estlander ja toimitusjohtaja Natalia Härkin kertovat pienyrittäjien ottaneen liittoon yhteyttä, kun heille myönnetyt maksut ovat jopa kuukausia myöhässä.

Maksatuksen venyminen on pienille firmoille iso ongelma, kun tuki voi olla jopa puolet työnantajan palkka- ja sivukuluista.

- On tärkeää, että TE-toimistojen palkkatuen prosessit ovat ketterät yrityksille. Maksatusten tulee sujua ripeästi, eivätkä ne saa ajaa yrittäjiä maksuvaikeuksiin. On luultavaa, ettei moni pienyrittäjä olisi tohtinut palkata työntekijää palkkatuella, jos olisi etukäteen tiennyt, että tuen saanti venyy kohtuuttoman pitkäksi, kiteyttää Härkin.

- Asian merkitystä korostaa se, että pienyrittäjien päivittäisessä liiketoiminnassa maksuliikenteen vakaus on keskeistä. Jotta vakaus säilyy, tulee saatavat palautua pienyrittäjän kassaan sovituissa aikatauluissa. Jos näin ei tapahdu, voi yrittäjä maksuviiveiden vuoksi ajautua itse maksuvaikeuksiin ja jopa joutua lopettamaan yritystoimintansa, Härkin painottaa.

Palkkatuen sudenkuoppana piilee Estlanderin mukaan myös se, että tuen maksatus on raamitettu laissa tiukoilla määräajoilla, joita viranomaiset tulkitsevat pilkun tarkasti.

- Pienyrittäjän on oltava tarkkana omaa maksatusjaksoaan määritellessään, sillä jos tukianomus myöhästyy yhdenkin päivän, niin yrittäjä menettää kokonaan hänelle myönnetyn tuen.

- Siksi olisi tärkeätä, että viranomaisilla olisi mahdollisuus tilanneharkintaan, mikäli maksatuksen hakuehdot eivät täysin täyty. Onhan tuki kuitenkin jo myönnetty, Estlander tiivistää.

Liiton mukaan viranomaisten tulee saada viipymättä lisäresursseja tukihakemusruuhkan purkamiseksi. Yhdestä kolmeen kuukauden mittaisista maksatusjaksoista kannattaa myös luopua ja määräajaksi voisi ottaa yhdenmukaisesti esimerkiksi kuuden kuukauden rajan palkan maksusta.

- Palkkatuen ideanahan on helpottaa työttömien työllistymistä samalla kun sen pitäisi madaltaa pienyritysten työllistämisen kynnystä. Nykysysteemi on sitä vastoin armottoman kankea sekä käytön että määräaikaporrastusten osalta.

- Kannattaa myös noteerata, että pienyrittäjä on itse kurkkuaan myöten mukana kaikessa firman pyörityksessä aina asiakaspalvelusta hakemusrumbaan. Yrittäjät tekevät myös pitkää päivää ja mikäli pienyritystoimintaa tahdotaan aidosti vauhdittaa, hakumenettelyjen pitäisi olla selkeitä ja helppoja ja niihin pitää saada riittävästi peliaikaa, Estlander tähdentää.

Lisätiedot:

Natalia Härkin, toimitusjohtaja, puh. 050 410 1739

Seija Estlander, puheenjohtaja, puh. 050 302 8460

www.yrittajanaiset.fi

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Onko alhainen dieselvero haitallinen yritystuki? – Tukileikkauksia on helppo vaatia, mutta vaikea tehdä

Mauri Pekkarisen johtama parlamentaarinen työryhmä ottaa aikalisän yritystukien leikkaamisessa. Miksi ihmeessä?

Close