Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 21, 2018

EU komissio kiinnostunut – Sodankylä viivyttelee


Talous - ePressi Talous - ePressi

Sodankylään suunniteltu älykylä -pilotin toteutuminen on vaarassa siirtyä toiselle paikkakunnalle. Sodankylän kunnanhallitus ei tehnyt tiistaina ratkaisua älykylän kohtalosta ja tilanne jäi avoimeksi. Arctic Smartness Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila olisi toivonut linjausta kuuden viikon odottelun jälkeen. Viivyttely saattaa ajaa pilotin hyötyineen toiseen kuntaan.

Laurila kävi esittelemässä Sodankylän kunnanhallitukselle älykylä -konseptia, jotta kunnanhallituksella on seuraavan päätöksen käsittelyssä enemmän tietoa päätöksenteon tukena. Aineisto ja asiantuntijalausunnot osoittivat hankkeen olevan erittäin hyvä kunnan ja asukkaiden kannalta, eikä kunnan panostukset jatkossakaan olisi saataviin hyötyihin nähden suuria. Levón instituutin johtaja Pekka Peura osallistui kokoukseen puhelimen välityksellä ja totesi yksiselitteisesti, että älykylä on kehityssuuntauksen etulinjassa ja toteutuu jossain joka tapauksessa. Maakuntajohtaja Mika Riipi totesi lähettämässään viestissä hankkeen herättäneen huomiota jopa EU-komissiossa.

Tapaamista edelsi kunnanhallituksen tammikuussa tekemä päätös olla hakematta Leader -rahoitusta hankkeen valmistelemiseksi. Leader -rahoituksen periaatteisiin kuuluu, että omavastuuosuus on tultava yksityiseltä sektorilta, eli käytännössä yrityksiltä tai asukkailta. Sodankylän kunta on aiemmin tehnyt aiesopimuksen Arctic Smartness Village Oy:n kanssa, jossa kunta sitoutuu tukemaan älykylä -hanketta.

Kunnanhallituksen kokouksessa ei tehty minkäänlaisia linjauksia asian suhteen. Laurila toivoi kunnanhallituksen linjaavan, jatketaanko pilotin suunnittelua Sodankylään vai tarjotaanko mahdollisuutta johonkin toiseen kuntaan. Arctic Smartness Village Oy on perustettu Sodankylän osoittaman tuen rohkaisemana. ”Odottelu ja ylimääräinen työ tuo lisämausteensa yrityksen talouden suunnitteluun”, Laurila kuvailee tilannetta. Hän näkee Sodankylän kokonaisuudessaan erittäin hyvänä paikkana pilotille. Edellytykset ovat hänen mukaansa erinomaiset, jos hankkeelle saadaan kunnan tuki palautettua, Laurila kuvailee.

Arctic Smartness Village Oy alkaa kartoittamaan myös muita vaihtoehtoja. ”Ei ole mielekästä tehdä töitä kunnassa, joka ei pilottia halua,” Laurila toteaa vakavana. Yritys on sitoutunut suunnittelemaan pilottia Sodankylään ja sen eteen on tehty paljon töitä. Laurila toivoo, että Sodankylä antaisi hankkeelle sen tarvitseman tuen ja saisi hyödyt osakseen. Aloittavan yrityksen on mahdotonta odottaa loputtomasti tällaisia päätöksiä. Jos joku toinen kunta ilmoittaa haluavansa pilottia kehittää, Laurila on valmis aloittamaan neuvottelut. ”Koko konsepti ja sen eteen tehty valmistelu on siirrettävissä lähes sellaisenaan mihin tahansa”, Laurila kertoo.

Lisätiedot:

Juri Laurila, toimitusjohtaja, Arctic Smartness Village Oy     juri.laurila@arctic2020.fi, +358 40 514 5000

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Ministeri Orpo: Voimakas tahtoni on, että sijoitustilit toteutuvat nopeasti

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kiirehti sijoitussäästötilien toteuttamista, vaikka niiden verotusta vielä mietitään.

Close