Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 25, 2018

Turku vastaa vahvasti positiiviseen rakennemuutokseen


Talous - ePressi Talous - ePressi

Lounais-Suomessa on käynnissä voimakas, pitkäkestoinen talouskasvun vaihe. Positiivisen rakennemuutoksen Lounais-Suomessa taotaan kasvua koko Suomen hyväksi. Arvioiden mukaan alueelle syntyy lähivuosien kuluessa 30 000 uutta työpaikkaa.

Kasvun veturina on Turku ja Turun seutu, jossa positiivista rakennemuutosta siivittää alueen elinkeinoelämän erinomainen menestys. Meri-, lääke- ja valmistavan teollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta ja säteilevät korkeasuhdannetta myös muille toimialoille, erityisesti rakentamiseen ja palvelualoille.

Kasvun vahvistamiseksi Turun kaupunki ja koko kaupunkiseutu tukee yrityksiä monin tavoin. Kattoteemana on osaamisen varmistaminen.

- Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun perustana on maailmanluokan huippuosaaminen, ja tämä on ehdottomasti turvattava, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

- Lounais-Suomessa on useita globaaleja, omalla segmentillään maailman johtavia yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut ovat joka päivä testissä kovimmassa kansainvälisessä kilpailussa, jatkaa Minna Arve.

Turun kaupunki on mukana useammassa koulutushankkeessa, joissa pyritään kasvattamaan teknisen alan osaajien määrää Lounais-Suomessa sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä. Alueen tunnettuutta lisäämällä puolestaan houkutellaan muuttajia Lounais-Suomeen. 

Myös Turun kaupungin infrastruktuurin parantaminen, joukkoliikenteen palvelukyky, riittävän asuntokannan varmistaminen ja laadukkaat hyvinvointipalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta, joilla kasvu mahdollistetaan.

Osaavan työvoiman saatavuus kriittisessä asemassa

Turku panostaa vahvasti erityisesti valmistavan ja meriteollisuuden tarvitseman osaamisen varmistamiseen.

Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä ovat teknologiayritysten tuotekehitystä kahdeksan korkeakoulun voimin palveleva Turku Future Technologies (TFT), alueen tutkimusinfrastruktuuria kehittävä TFT Competence Factory sekä erilaiset strategiset kumppanuussopimukset ja muu korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö.

Oleellista on myös toiminta-alustojen ja yhteistyöverkostojen kehittäminen. Suomessa ainutlaatuinen on esimerkiksi Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi, joka kokoaa yhteen kaikki alan Lounais-Suomen toimijat ja on opetus- ja kulttuuriministeriön alueellinen kehittämiskumppani.

Yksi Turun kaupungin tärkeimmistä panostuksista on Turun telakan naapuriin nouseva meri- ja valmistavan teollisuuden tulevaisuuden yrityspuisto Blue Industry Park. Sen konseptisuunnittelu valmistui loppuvuodesta 2017 Elomaticin toimesta ja rakentaminen ja toimintamallin kehittäminen on alkanut vuoden 2018 alussa.

Koulutuksen kehittämisessä tehdään toimia kaikilla koulutusasteilla

Yritysten osaavan työvoiman varmistamiseksi toimenpiteitä tehdään perusasteen koulutuksesta aina toisen asteen ja korkeakoulutuksen tasolle asti.

Vuonna 2017 Turku palkkasi Suomen ensimmäisen Työelämälehtorin. Uudenlaisen toimintamallin tavoitteena on tekniikan alan ja teollisuuden tunnetuksi tekeminen sekä alan koulutusvaihtoehtojen markkinointi yläasteilla ja lukioissa.

Meriklusterin, autoteollisuuden ja muun vientiteollisuuden näkyvä nousu erityisesti Turun seudulla näkyy myös nuorten opiskeluvalinnoissa. Varsinais-Suomessa esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan toisen asteen perustutkinnon hakijoiden määrä nousi vuoden 2016 luvuista vuoteen 2017 peräti 42,5 prosenttia. Vastaavasti Turun ammattikorkeakoulun haussa jokaista aloituspaikkaa tavoitteli 2,8 hakijaa.

Turun ammattikorkeakoulu puolestaan on laajentanut ja laajentaa edelleen merkittävästi tekniikan alan koulutusta sekä infrastruktuuria. Insinööri (AMK)- ja insinööri (ylempi AMK) -koulutuspaikkoja sekä insinööreille ja rakennusmestareille suunnattuja muuntokoulutuksia on lisätty.  

- Merkittävää on opintopolkujen rakentaminen ja ristiin opiskelun laajentaminen tekniikan alalla Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, yhteiset tutkimusryhmät sekä laajeneva kansainvälinen yhteistyö, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Käytännön tasolla yliopistojen väliseen yhteistyöhön kuuluvat muun muassa digitaalinen tehdas 4.0, uuden energian tutkimuskeskus, tekoälyn, lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden keskus sekä kyberturvallisuuslaboratorio.

Töihin tänne -kampanja lisää alueen tunnettuutta ja vetovoimaa

Lounais-Suomen omat alueelliset työvoimareservit ja koulutuskapasiteetti eivät yksin kykene tyydyttämään osaajatarvetta. Siksi tarvitaan osaajien muuttovirran kasvattamista myös muualta Suomesta. Osaajien houkuttelemiseksi ja koko alueen tunnettuuden lisäämiseksi on käynnistetty valtakunnallinen yhteismarkkinointikampanja tiistaina 13.3.

- Koko Lounais-Suomen vetovoimatekijöitä tehdään tunnetuksi, jotta osaavaa työvoimaa saadaan muuttamaan Turun seudulle myös muualta maasta. Nostamme esiin avoinna olevien työpaikkojen lisäksi elämänlaadun – kuinka täällä voi asua hiukan paremmin, arki on helppoa ja kaikki on lähellä, kertoo Turun viestintäjohtaja Saara Malila.

Mittava Töihin tänne -kampanja on tehty yhteistyössä alueen ELY-keskusten, maakuntaliittojen, yritysten, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Kampanjan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteistyössä Ground Communications ja Satumaa Family Business.

Kampanja on suunnattu 18–35-vuotiaille potentiaalisille muuttajille Etelä-Suomessa ja se toteutetaan digikanavissa maalis-huhtikuun aikana. Kampanja on osa pitkäkestoisempaa koko Lounais-Suomen markkinointiyhteistyötä, ja se laajenee myös kansainväliseksi.

Kampanjasivut: www.töihintänne.fi

Kampanjavideot: www.youtube.com/channel/UCxSzsvJCue-3iErz1vAL2Ow/videos


Lisätietoja:

Minna Arve, kaupunginjohtaja, puh. 02 262 7224, minna.arve@turku.fi

Saara Malila, viestintäjohtaja, puh. 044 9075 710, saara.malila@turku.fi

Anna Kivinen, erityisasiantuntija, puh. 040 6529 765, anna.kivinen@turku.fi

Vesa Taatila, rehtori, Turun ammattikorkeakoulu, 050 5985 761, vesa.taatila@turkuamk.fi

Päivi Lehtinen, rehtori, Turun ammatti-instituutti, 050 0727 050, paivi.lehtinen@turku.fi

Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy, 050 5590 538, niko.kyynarainen@businessturku.fi

Positiivisen rakennemuutoksen faktoja Turussa

Turun työttömyysaste oli tammikuussa 13,5 %. Se jatkoi kesällä 2016 alkanutta laskuaan edellisvuoteen verrattuna. Vuosi sitten tammikuussa Turun työttömyysaste oli 15,9 % eli laskua siitä on 2,4 prosenttiyksikköä.

Turussa myönnettiin vuonna 2017 rakennuslupa 2589 uudelle asunnolle. Vuonna 2016 rakennusluvan sai 2429 uutta asuntoa ja vuonna 2015 1096 asuntoa. Myönnettyjen rakennuslupien kattama pinta-ala oli v. 2017 2,36-kertainen verrattuna vuoteen 2015 ja 1,51-kertainen verrattuna vuoteen 2016.

Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärä on kasvanut kahdessa vuodessa yli 10 % (vuonna 2016 5,6 % ja 2017 5,0 %). Matkamäärä on kasvanut Turussa samassa suhteessa kuin koko Föli-alueella (Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Rusko), mikä on merkittävää. Föli-matkoja tehtiin 27 miljoonaa viime vuonna, näistä 22,3 miljoonaa Turun omassa liikenteessä.

Turun Teknologiakiinteistöjen tilastot näyttävät kasvua. Liikevaihto on kasvanut edellisvuodesta ollen vuonna 2017 yli 25 miljoonaa euroa. Vuokrattavien tilojen pinta-ala on nyt yli 135 000 neliömetriä, tilojen käyttöaste 96 prosenttia.

Talouskasvu näkyy myös Turun Sataman toiminnassa liikenteen ja liikevaihdon kasvaessa tasatahtia. Ulkomaankaupan piristyminen vilkastutti erityisesti Turun sataman tavaraliikennettä. Kokonaisuudessaan rahtia kulki sataman kautta 2,5 miljoonaa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 prosenttia. Vientiä kertyi 1,4 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus oli 1,1 miljoonaa tonnia. Tilikauden liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia nousten 22,8 miljoonaan euroon. Liikevoitoksi muodostui 5,0 miljoonaa euroa.

Positiivisen rakennemuutoksen toimet koottuna

  • Turku Future Technologies (TFT): 8 korkeakoulun yhdistetyt tk-palvelut ja niiden aktiivinen myynti yrityksille, 2016-2019, Turku, Rauma, 2018- +Salo, +Uusikaupunki, +Forssa
  • TFT Competence Factory: (TFT CF): korkeakoulujen yhteisen koulutus-ja tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen Turussa, 2017-, KTK Turku Oy:n kehittäminen
  • Turun AMK+LUT strateginen kumppanuussopimus 2018-2022: jatkaa LUTin lahjoitusprofessuuria  (2008-2017), 2018- laajennus sähkövoimatekniikkaan, yhteiset tutkimusryhmät
  • Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi 2017-: kokoaa kaikki Lounais-Suomen koulutustoimijat, tehtävänä 1)koulutusratkaisut yrityksille yhden luukun periaatteella, 2)tekniikan koulutuksen vetovoiman kehittämisvastuu kokonaisvaltaisesti, 3) OKM:n alueellinen partneri
  • Työelämälehtori Matti Raho 2017-: tekniikan alan ja teollisuuden suoramarkkinointi yläasteilla ja lukioissa ja aktiivinen yhteys sidosryhmiin
  • Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukion Merilinja 2008-: väylä merellisiin opintoihin ja ammatteihin; yritysyhteistyö, sidosryhmäyhteistyö
  • Åbo Akademin (merentutkimus) ja Turun yliopiston (robotiikka ja autonomiset järjestelmät) lahjoitusprofessuurit 2018-2022
  • Kaupungin PORE -asiantuntijatiimin kokonaispalvelut kasvuyrityksille

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Yli 800 taloyhtiötä innostui: isoja säästöjä ilman raskaita korjauksia, ilmalämpöpumppu kuvassa mukana

Asiantuntija-arvioiden mukaan jopa 10–15 prosenttia rakennusten energiansäästöpotentiaalista on saavutettavissa ilman kalliita ja raskaita korjauksia.

Close