Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

August 21, 2018

Kunskap ger livstrygghet – vi hjälper till för att säkerställa en kvalitativ utbildning runt om i Finland


Talous - ePressi Talous - ePressi

LokalTapiola bolagen donerade under åren 2015-2017 totalt 750 000 euro till de finländska högskolorna inom ramen för statens motfinansieringsprogram. I bakgrunden till donationerna ligger Livstrygghetsbolagets vilja att delta i utvecklingen av det finländska samhället och den högklassiga högskoleutbildningen. Under år 2017 gjordes även flera andra donationer för att främja finländarnas välbefinnande, kultur och hållbar utveckling. I år kommer LokalTapiola bolagen att också delta i den kapitalanskaffningskampanj som de finländska yrkeshögskolorna inlett.

- Det är speciellt viktigt att säkerställa det finländska kunnandet nu när en minskning av den offentliga finansieringen hotar högskolorna. LokalTapiola bolagen har genom sin satsning velat vara med för att säkerställa den finländska konkurrensförmågan och för att behålla regionernas livskraft, säger Maija Keskinen LokalTapiolas specialist inom företagsansvar och samhällsrelationer.

- Att satsa på högskoleutbildningarna är en satsning på finländskt kunnande, innovationer, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Vi är med och stöder universiteten runtom i Finland och stöder omfattande olika vetenskapsbranscher. 

Som ett kundägt ömsesidigt livstrygghetsbolag vill LokalTapiola dra sitt strå till stacken för det gemensamma bästa. LokalTapiolas 20 regionbolag hjälper invånarna inom sin region att må bättre och att vara trygga.  År 2017 var LokalTapiolas kunder med och stödde många samhälleligt viktiga projekt och donationer med över en miljon euro på gruppnivå och mångfaldigt via regionbolagen. 

Tilläggsuppgifter:

Arto Heinonen
Direktör, företagsansvar och samhällsrelationer
arto.heinonen@lahitapiola.fi, 0505554411

Maija Keskinen
Specialist, företagsansvar och samhällsrelationer
maija.keskinen@lahitapiola.fi, 09 453 3289

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Osaamisesta elämänturvaa – autamme turvaamaan laadukkaan koulutuksen ympäri Suomen

LähiTapiolan yhtiöt lahjoittivat vuosina 2015-2017 suomalaisille korkeakouluille yhteensä 750 000 euroa valtion vastinrahaohjelman puitteissa. Lahjoitusten taustalla on Elämänturvayhtiön halu osallistua suomalaisen...

Close