Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 25, 2018

FPA:s svenska servicekanaler för proffs har få användare – kan leda till att service dras in


Talous - ePressi Talous - ePressi

Proffs som jobbar med arbetsgivarfrågor eller inom hälsovården kan få råd av FPA på svenska via en chatt eller per telefon. Om flera användare inte hittar de svenska tjänsterna kan det leda till att de dras in.

Chatten på svenska startades i november i fjol. Sedan dess har det sammanlagt kommit omkring 20 förfrågningar per månad via chatten. Även telefonservicen för proffs har få användare, cirka 300 samtal sedan november.

– FPA följer noga upp användningen av olika kanaler och det är möjligt att en del av de svenska tjänsterna för proffs läggs ned om de inte får flera användare. Det skulle vara tråkigt, säger Cecilia Hellman-Salmi som är servicechef på FPA:s kontaktcenter i Jakobstad.

Hellman-Salmi antar att många proffs i stället använder de finskspråkiga kanalerna för att få svar på sina frågor.

– De allra vanligaste frågorna handlar om sjukdagpenningar och föräldraledigheter. Vilken blankett man ska fylla i eller hur många sjukdagar man ska räkna med.

Från kontaktcentret i Jakobstad betjänar FPA både proffs som jobbar med arbetsgivarfrågor och proffs inom hälsovården. De flesta av kontakcentrets 30 kundrådgivare har svenska som modersmål.

Härifrån sköter man även samtal från privatpersoner till FPA:s servicenummer. Servicenumren för privatpersoner är inte nedläggningshotade.

FPA betjänar proffs via telefon och chatt

Arbetsgivarlinjen på svenska är öppen vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239. Via den kan man till exempel fråga hur man ska meddela löneuppgifter för sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, föräldradagpenningar och semesterkostnadsersättning samt om bilagor och tilläggsutredningar som behövs.

Arbetsgivarchatten på svenska är öppen mån–fre kl. 9–15. I chatten kan man till exempel fråga om sjukdagpenningar, föräldrapenningar, familjeledighetsersättning, semesterkostnadsersättning eller intyg som behövs.

– Via telefon kan man få råd i enskilda fall och via chatten kan vi svara på frågorna på ett allmänt plan, säger Hellman-Salmi.

Frågor om företagshälsovårdsersättningar besvaras på egna telefonnummer, varav en del ändras 9.6.

Närmare information för arbetsgivarkunder:

Närmare information för medierna:

  • Cecilia Hellman-Salmi, servicechef, FPA:s kontaktcenter, 040 547 9158, fornamn.efternamn@fpa.fi

 

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Lääkeyritykset käyttivät 35,2 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2017 noin 35,2 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden...

Close