Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 25, 2018

Walkin Circular Classroom -yhteiskuntavastuuhanke kasvattaa opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä kiertotaloudesta


Talous - ePressi Talous - ePressi

YK:n palkitsema kestävän kehityksen asiantuntija ja sosiologian tohtori Leyla Acaroglu on tuottanut Walki Groupin yhteiskuntavastuuohjelman puitteissa edistyksellisiä kiertotalouden oppimateriaaleja Suomen lukioihin. Tämä on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä suomalaisten opettajien ja oppilaiden kanssa. Circular Classroom -ohjelma on osa kansainvälisen ilmastotyön konkreettisia toimenpiteitä. Suomen lukiot saavat nyt syntyneet opetusmateriaalit käyttöönsä syksyllä 2018.

 Opetusmateriaaleja kiertotalousnatiiveille

Kiertotalouteen liittyvien yhtenäisten opetusmateriaalien puute sai Walki Groupin ideoimaan kiertotalouden ympärille hankkeen, jolla vahvistetaan kiertotalouden ymmärrystä nuorten aikuisten keskuudessa. Toimenpiteeksi valikoitui pedagoginen näkökulma ja Suomen lukiot, joissa kasvaa uusi kiertotalousnatiivien sukupolvi. Circular Classroom -hanke on saanut myös kestävän kehityksen opetukseen kannustavasti suhtautuvan Opetushallituksen tuen. 

Kiertotalous rikkoo perinteisiä oppiainerajoja

Walkin yhteiskuntavastuuhankkeen ensisijainen tavoite on tuottaa korkealaatuisia oppimateriaaleja kiertotaloudesta ja sen mekanismeista. Asiantuntijaksi valittiin australialaissyntyinen sosiologian tohtori ja kiertotalousasiantuntija Leyla Acaroglu, joka on tunnettu osallistavista metodeistaan. Hänen opetuksensa keskiössä on systeeminen ajattelu eli näkemys siitä, että kaikki toimintamme vaikuttaa kaikkeen. Tämä merkitsee myös sitä, että kiertotalous-aihe ylittää perinteiset oppiaineiden rajat. ”Kiertotalous ja sen ymmärtäminen kuuluu meistä jokaiselle, olimmepa sitten lääkäreitä, suutareita tai liikemiehiä. Muutosagenttina toimiminen on motivoivaa, kun hahmottaa, miten mekanismi toimii”, Leyla muistuttaa.

Työpajoissa tutustuttiin systeemiseen ajatteluun rohkaiseviin menetelmiin

Leyla Acaroglu tutustui suomalaiseen opetussuunnitelmaan, opettajiin ja oppilaisiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2018. Ensimmäisen työpajan pohjalta kehitettyjä oppimateriaaleja päästiin testaamaan Helsingissä 12.6. järjestetyssä työpajassa, johon osallistui yli 30 opettajaa ja oppilasta. Mukana oli paitsi yhteiskuntaopin ja maantiedon opettajia, myös muun muassa filosofian, biologian, terveystiedon ja englannin kielen opettajia sekä heidän oppilaitaan ympäri Suomea.  

Työpajoissa testattujen opetusmenetelmien tavoitteena on saada opettajat ja oppilaat hahmottamaan oman toimintansa syy-seuraussuhteita kokonaisvaltaisesti. Käytännössä kyse on ryhmissä tehtävistä harjoituksista, jotka tekevät näkyväksi materiaalien kiertokulun ja tämän kiertokulun vaikutukset elämäämme maapallolla.

Opettajilta kuultua 

Joissakin kouluissa kestävän kehityksen opetus on nostettu erityisen isoon rooliin. Etelä-Tapiolan oppilaat ovat onnellisessa asemassa, sillä koulussa työskentelee kestävän kehityksen kysymyksiin erikoistunut opettaja, Mikael Sorri. Hän kertoo: “Käsitteenä kestävä kehitys esiintyy varmaan sata kertaa lukion opetussuunnitelmassa. Minusta haaste on siinä, että miltei kaikki jää puheen tasolle. Lukio voisi ja sen tulisi olla aktiivisessa roolissa ongelmien ratkaisemisessa. Siihen ei tällä hetkellä ole resursseja.”

Opetusneuvos Jukka Tulivuori toteaa: ”Kiertotalouden merkitys kasvaa yhteiskunnassamme ja on tärkeää, että myös lukiolaiset saavat siitä riittävät tiedot ja taidot opiskelujensa aikana. On hienoa, että Walki on tuottamassa tällaista oppimateriaalia.”

Niin ikään Circular Classroom –työpajaan osallistunut opettaja Aki Saariaho summaa: ”Meidän on aika ymmärtää, että kestävä kehitys edellyttää, että toimintamme palvelee tasapuolisesti kaikkea elollista - ei ensisijaisesti ihmistä. Kiertotalouden lainalaisuuksien oivaltaminen on tärkeää ja opettajien tehtävä on mahdollistaa oivaltaminen.”


Lehdistötilaisuus videoituna:

https://vimeo.com/274947591/15864d1a85

 

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot

Ia Adlercreutz

ia@co-founders.com

p. 050 599 3832

Haastateltavat:

  • UN Champion of the Earth, Leyla Acaroglu (puhelimitse tai Skypen välityksellä)
  • Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus, p. 029 533 1260
  • Kestävään kehitykseen erikoistunut opettaja Aki Saariaho, Pohjois-Tapiolan lukio, p. 050 363 2951
  • Kestävään kehitykseen erikoistunut opettaja Mikael Sorri, Etelä-Tapiolan lukio, p. 0400 615 769
  • Leif Frilund, CEO, Walki Group, p. 040 3543330

 

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
S-Pankki rekrytoi vastuullisen sijoittamisen konkarin OP:stä

S-Pankki on rekrytoinut Suomen tunnetuimpiin vastuullisen sijoittamisen ammattilaisiin lukeutuvan Mika Leskisen OP Varainhoidosta.

Close