Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 25, 2018

Walkis Circular Classroom – samhällsansvarsprojekt ger lärare och elever en insikt i den cirkulära ekonomin


Talous - ePressi Talous - ePressi

Leyla Acaroglu, sociologie doktor och FN:s sakkunnige inom hållbar utveckling, har som en del av Walkis samhällsansvarsprogram producerat progressiva läromedel om den cirkulära ekonomin för finländska gymnasier. Projektet har genomförts i tätt samarbete med finländska lärare och skolelever. Circular Classroom-programmet är en konkret del av det internationella klimatarbetet. Läromaterialet är tillgängligt för finländska gymnasier på hösten 2018. 

Läromedel för dem som kommer att konfronteras med den cirkulära ekonomin.

Det finns inte enhetliga läromedel om den cirkulära ekonomin märkte Walki Group. Detta faktum fick företaget att skapa ett projekt som strävar till att stärka förståelsen för den cirkuläras ekonomin bland unga vuxna. Man valde att tackla problemet via pedagogiken och de finska gymnasierna. Här växer en ny generation ungdomar som fostrats i en värld där den cirkulära ekonomin kommer att ha enorm betydelse. Utbildningsstyrelsen förhåller sig positivt till allt som har att göra med hållbar utveckling och stöder därför Circular Classroom-initiativet. 

Den cirkulära ekonomin bryter ner de traditionella gränserna mellan de olika läroämnena. 

Det primära målet med Walkis samhällsansvarsprojekt är att skapa högklassiga läromedel om den cirkulära ekonomin. Som sakkunnig anlitades den australiensiska sociologie doktorn och specialisten inom området Leyla Acaroglu. Hon är känd för sina engagerande inlärningsmetoder. I centrum för hennes undervisningsfilosofi är ett systemiskt tänkande, tron på att allt som vi gör inverkar på allting. Det här betyder också att ämnet cirkulär ekonomi överskrider de traditionella ämnesgränserna. ”Att förstå den cirkulära ekonomin är nånting som berör oss alla, vare sig vi är läkare, skomakare eller företagare. Det är motiverande att fungera som en katalysator för förändring, det gäller bara att förstå hur mekanismen fungerar”, säger Leyla. 

Metoder som sporrar till ett systemiskt tänkande

I mars 2018 bekantade sig Leyla Acaroglu för första gången med den finska läroplanen, lärare och studeranden. Läromedlen kunde för första gången testas i en workshop som organiserades 12.6 för 30 lärare och elever. Bland deltagarna fanns lärare i samhällslära, geografi, filosofi, biologi, hälsokunskap och engelska, samt elever från olika delar av Finland. 

Syftet med de redskap och inlärningsmetoder som testats i workshopen är att få elever och lärare att se de relationer mellan orsak och verkan som hör till den cirkulära ekonomin. Det är fråga om arbete i grupp och övningar som förtydligar det kretslopp som produkter och saker går igenom och hur detta inverkar på våra liv. 

Lärarna berättar

I vissa skolor har man fäst stor vikt vid hållbar utveckling. Eleverna i Etelä-Tapiolan lukio kan skatta sig lyckliga. Som lärare har de Mikael Sorri, som specialiserat sig på frågor som berör hållbar utveckling. Hen berättar: ”Begreppet hållbar utveckling återkommer säkert hundra gånger på olika ställen i gymnasieläroplanen. Jag tycker att utmaningen är den, att allting blir på en verbal nivå, Gymnasiet kunde, och borde, ha en aktiv roll i hur vi löser problemen. Idag har vi inte resurser för det.”

Undervisningsrådet Jukka Tulivuori konstaterar: ”Betydelsen av den cirkulära ekonomin växer i vårt samhälle. Det är viktigt att även våra gymnasie-elever får tillräckliga kunskaper och färdigheter i ämnet under sin studietid. Det är fint, att Walki producerar läromedel i ämnet.”

  

En video från presskonferensen:
https://vimeo.com/274947591/15864d1a85

 

Tilläggsuppgifter:

Ia Adlercreutz

ia@co-founders.com

Tel. 050 599 3832

 

Möjliga intervjuobjekt: 

  • UN Champion of the Earth Leyla Acaroglu (per telefon eller Skype)
  • Utbildningsråden Jukka Tulivuori, Utbildningsstyrelsen, Tel. 029 533 1260 
  • Mikael Sorri, lärare specialiserad inom fältet hållbar utveckling, Etelä-Tapiolan lukio, Tel. 0400 615 769
  • Aki Saariaho lärare specialiserad inom fältet hållbar utveckling, Pohjois-Tapiolan lukio, Tel. 050 363 2951
  • Leif Frilund, CEO, Walki Group, Tel. 040 3543330

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Piensijoittaja, vain sinä maksat veroa osingoista – “Sijoittajia kohdellaan täysin eriarvoisesti”

Piensijoittajan kannalta osinkoverotus kaipaisi perinpohjaista remonttia, Arvopaperi kirjoittaa.

Close