Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

September 22, 2017

Julkaisut

Alustatalous on vuorovaikutustaloutta

Lataa PDF

Still, Kaisa – Seppänen, Marko – Seppälä, Timo – Suominen, Arho – Valkokari, Katri – Korhonen, Heidi


Yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä useammin monen toimijan digitaaliseen alustaan. Kuitenkin vain harvoilla yrityksillä on kyvykkyyksiä ja pääomia luoda ja ylläpitää alustaa. Esimerkiksi SuperCellin ja Rovion voidaan katsoa menestyneen alustataloudessa nimenomaisesti alustaan kytkeytyneinä kumppaneina. Kyse ei siis ole pelkästään siitä kuka luo alustan, vaan miten siihen kytkeydytään tai miten sen päälle rakennetaan oma alusta. Kytkeytyminen tarjoaa […]

International Sourcing in Finland and Sweden

Lataa PDFTilaa

Ali-Yrkkö, Jyrki – Heikkilä, Jussi – Lööf, Hans – Martinsuo, Miia – Mohammadi, Ali – Olhager, Jan – Pajarinen, MikaRouvinen, Petri – Tuhkuri, Joonas


Finland and Sweden are deeply engaged with New Globalization, which is characterized by geographically fragmented production and intense cross-border knowledge flows. Although a popular uproar has brought the steady deepening of this phenomenon to a halt, it is not about to reverse. The consequences of this new era are not well understood due to the […]

Riding the Wave: Finland in the Changing Tides of Globalisation

Lataa PDFTilaa

Globalisation; free trade; openness; convergence; Finland
Globalisaatio, vapaakauppa, avoimuus, lähentyminen, Suomi


Abstract: The book recounts Finnish economic history during the different phases of globalisation as defined and analysed by Richard Baldwin in “The Great Convergence: Information Technology and the New Globalisation”. We demonstrate that Finland has benefited a great deal from its participation in the international division of labour and exchange, and that this is not […]

Invention Machines: How Control Instruments and Information Technologies Drove Global Technologigal Progress over a Century of Invention

Lataa PDFTilaa

Innovation, patents, electrical instruments, instruments, information technology
Keksintö, patentti, instrumentit, säätölaitteet, tietotekniikka
Koutroumpis, Pantelis – Leiponen, Aija – Thomas, Llewellyn D W


Abstract Inventions depend on skills, experience, and information exchange. Information is shared among individuals and organizations both intentionally and unintentionally. Unintentional flows of knowledge, or knowledge spillovers, are viewed as an integral element of technological progress. However, little is known about the overall patterns of knowledge flows across technology sectors or over long periods of […]

The Young, the Old and the Innovative: The Impact of R&D on Firm Performance in ICT versus Other Sectors

Lataa PDFTilaa

ICT, R&D, firm performance, technological opportunity, firm age, firm size
ICT, T&K-toiminta, yritysten tuottavuus, teknologiset mahdollisuudet, yrityskoko, yritysten ikä
Koutroumpis, Pantelis – Leiponen, Aija – Thomas, Llewellyn D W


Abstract Although innovation opportunities within the ICT industry are assumed high in comparison with other industries because of their rapidly evolving technological trajectory, little empirical research systematically investigates the distribution of returns to R&D investment across industries and types of firms. Building on the technological opportunity framework, we examine the effect of R&D on firm […]

Vientituotevalikoiman laajuus ja talouskehitys EU:ssa

Lataa PDF


Tässä muistiossa analysoidaan EU-maiden vientiä HS8-numerotasolla vuosina 1995–2015. Tarkastelemme sitä, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat veivät kunakin vuonna. Analysoimme sitä, liittyvätkö nämä muutokset tai Herfindahl-Hirschman-indeksillä lasketut viennin keskittymisen muutokset henkeä kohti lasketun bkt:n muutoksiin. Tulosten mukaan se, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat vievät, on positiivisesti yhteydessä henkeä kohti lasketun bkt:n kasvuun. […]

Export product range and economic performance – An emphasis on small advanced EU countries

Lataa PDFTilaa

Exports, export products, GDP growth, EU
Vienti, vientituotteet, bkt:n kasvu, EU


Abstract: We analyse the number of different HS8 products in the EU countries’ ex-ports in 1995–2015. We review what share, or coverage, of the total possible number of these products the countries exported each year. We analyse whether the development in this coverage rate as opposed to concentration of exports as measured by the Her-findahl-Hirschman […]

Digibarometri 2017

Lataa PDF


Vuosina 2014–2016 julkaistut digibarometrit ovat kertoneet kansakunnan ”digitaalisesta asennosta” ja siinä tapahtuneista muutoksista, myös suhteessa muihin maihin. Näin tänäkin vuonna. Perinteisen digibarometrin tulokset ja havainnot löytyvät julkaisun alun tiivistelmästä ja liitteestä 3. Aiemmista vuosista poiketen muu osa Digibarometri 2017 -julkaisusta rakentuu kuitenkin yhden teeman – tekoälyn – ympärille. Aiempien digibarometrien perusteella tiedämme, että Suomi heräsi […]

Older Posts››
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com