Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

November 25, 2017

Julkaisut

Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin

Lataa PDFTilaa

Growth, company, employment, firm size, small, SME, value added, productivity
Kasvu, yritys, yritysten kasvu, työllisyys, tuottavuus, työpaikat, yrityskoko, pienet, pk-yritys, arvonlisä


Tiivistelmä Tässä raportissa on tehty synteesi aiemmista tutkimuksista, joissa on analysoitu erityyppisten yritysten roolia yritysten kasvussa ja työllisyydessä sekä eri politiikkatoimien vaikutuksia yrityksiin. Suurten yritysten rooli on taloudessa edelleen iso, joskin se on pienentynyt. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa se, että lähes kaikissa tilastoissa yrityskoko määritetään yritystasolla eikä konsernitasolla. Suurin osa Suomea koskevista julkista yritysrahoitusta käsittelevistä tutkimuksista […]

Työpankki välittäjänä ja työllistäjänä – Työpankkien toiminnan vaikuttavuuden tarkennettu arviointi

Lataa PDFTilaa

Job bank, employability, employment, active labour market policies, impact, evaluation, subsidies, youth
Työpankki, työllistyminen, työllisyys, aktiivinen työvoimapolitiikka, vaikuttavuus, arviointi, palkkatuki, nuoret


Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan työpankkien roolia työttömien työnhakijoiden avoimille työmarkkinoille välittäjänä mutta myös omaan toimintaansa työllistäjänä. Tarkastelun pääasiallinen kohderyhmä muodostuu työttömistä, jotka siirtyivät vuoden 2013 aikana työpankin asiakkaiksi. Heitä seurataan vuoden 2014 loppuun asti eli noin vuoden verran ajassa eteenpäin. Raportin lopussa heidän työpankin jälkeisiä työmarkkinakokemuksiaan verrataan soveltuvin osin vuosina 2011 ja 2012 työpankin asiakkaaksi […]

Leijona ja lohikäärme – Suomen ja Kiinan taloussuhteet

Lataa PDFTilaa

China, Finland, macro-economy, foreign trade, value-added foreign trade, direct investment, international business
Kiina, Suomi, makrotalous, ulkomaankauppa, arvonlisäperusteinen ulkomaankauppa, suorat sijoitukset, kansainvälinen liiketoiminta


Tiivistelmä: Tutkimuksessa esitetään ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta ja sen kansainvälisestä roolista sekä erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. Kiinan talous on nykyisin niin suuri ja monin sitein muuhun maailmaan kytkeytynyt, että sen kasvuvauhdin, kysynnän rakenteen ja kansainvälisen työnjaon muutoksilla on suuri vaikutus koko maailmantalouden kehitykseen. Tästä syystä raportin alussa esitetään analyysi Kiinan tulevista kehitystrendeistä ja […]

Platform Economy – Interactions & Boundary Resources: Checklist For Companies

Lataa PDF

Still, Kaisa – Valkokari, Katri – Seppänen, Marko – Huhtamäki, Jukka – Seppälä, Timo – Basole, Rahul C. – Gawer, Annabelle


About IPLATE Project and this report IPLATE (Integrating platform competences toward network effects) is a research project prompted by the success and disruption by digital platforms, platform companies and platform-based business models. The project approaches platforms as an interactive, collaborative marketplace: integrating technical competences with creating business from understanding the value creation possibilities within the […]

Distributed Workflow Management with Smart Contracts

Lataa PDFTilaa

Blockchain, application, distributed workflow, real-estate, Ethereum, smart contract
Lohkoketju, sovellus, hajautettu työprosessi, asunto-osake, Ethereum, älykäs sopimus
Hukkinen, Taneli – Mattila, Juri, – Seppälä, Timo


Abstract This report documents a blockchain application developed for the real estate sector. The application enables distributed workflow management in a complicated transaction process: the selling of a share of stocks in a housing corporation. As its core element, the application utilizes Ethereum-based smart contracts to facilitate the interaction of various parties involved, as well […]

Tuottavuuskehityksen eriytyminen – Karkaavatko eturintaman yritykset muilta?

Lataa PDFTilaa

Productivity, divergence, diffusion, digitalization, Finland
Tuottavuus, tuottavuuserot, tiedon leviäminen, digitalisaatio, Suomi


Tiivistelmä Kansainvälisessä kirjallisuudessa on havaittu, että tuottavuuden globaalin eturintaman – kunakin vuonna parhaan viiden prosentin – huippuyritysten tuottavuus karkaa 2000-luvun kuluessa yhä kauemmaksi muiden yritysten tuottavuuden tasosta, eikä erojen kiinnikuroutumista näyttäisi tapahtuvan (Andrews et al. 2016). Tarkastelemme tässä raportissa kyseistä ilmiötä suomalaisella yritystason aineistolla. Suomen kohdalla eturintaman yritykset eivät karkaa muilta yhtä selvästi kuin kansainvälisissä […]

Shield the US from Imports! – GDP Impacts on Finland and Other European Union Member States

Lataa PDFTilaa

Global value chain, GVC, tax, tariff, customs, border, GDP, impact, indirect
Arvoketjut, arvonlisä, yritys, tulli, vienti, bkt, vaikutus, tariffi


Abstract We analyze the value-added impacts of rising (United States) US protectionism on Finland and other European Union (EU) member states. The president of the US has proposed tariff increases, particularly on imports from Mexico and China to the US, while the threat of protectionism also involves more direct tariffs against EU exports to the […]

ETLA macro model for forecasting and policy simulations

Lataa PDFTilaa


This paper presents a review of a quarterly macroeconomic model built for forecasting and policy simulation purposes at the Research Institute of the Finnish Economy (ETLA). The ETLA model can be labelled as a structural econometric macro model (also known as “SEM” or “policy model” in the recent literature). The ETLA model constitutes of 81 […]

Roadmap for Renewal: A Shared Platform in the Food Industry

Lataa PDFTilaa

Platform, e-commerce, multi-sided markets, food industry
Alusta, verkkokauppa, monisuuntaiset markkinat, ruokateollisuus
Kotiranta, AnnuSeppälä, TimoTahvanainen, Antti-Jussi – Hemminki, Markus – Mattila, Juri – Sadeoja, Samuli – Tähtinen, Tea


Abstract The majority of digital platform research has focused on consumer-centric platforms. Driven by the vast growth potential of direct consumer market access, industrial communities locked behind the conventional gatekeepers in their respective value chains have lately started to tinker with their own platform creation initiatives. Aided by fifteen food industry actors, we identify two […]

The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces

Lataa PDFTilaa

Data marketplaces, data trading, market design
Datamarkkinat, datan kauppa, markkinoiden suunnittelu
Koutroumpis, Pantelis – Leiponen, Aija – Thomas, Llewellyn D W


Abstract Although industrial datasets are abundant and growing daily, they are not being shared or traded openly and transparently on a large scale. We investigate the nature of data trading with a conceptual market design approach and demonstrate the importance of provenance to overcome protection and quality concerns. We consider the requirements for data marketplaces, […]

Older Posts››
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com