Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 24, 2018

Tiedotteet

Etlan tutkijat: Datamarkkinat uudistettava perinpohjaisesti

Kehittymättömät datamarkkinat johtavat internetin keskittymiseen. Digijättien valtaa voidaan vähentää vain uudistamalla tiedon jakamisen markkinat perinpohjaisesti, esittävät Aallon tutkija Pekka Nikander sekä Etlan tutkijat Juri Mattila ja Timo Seppälä.

Toimialakatsaus povaa kasvukauden jatkuvan niin teollisuudessa kuin palveluissakin

Etlan 29.5. julkistaman Toimialakatsauksen mukaan koneiden ja laitteiden tuotanto Suomessa on piristynyt tuntuvasti ja metallituotteiden tuotanto kasvaa nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin. Kulkuneuvoteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna yli 20 prosenttia. Myös paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna EU-maiden keskimääräistä vauhtia kovemmin.

ETLA: Lupaavia startup-yrityksiä perustetaan Suomeen noin sata vuodessa

Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan Suomeen perustetaan vuosittain noin sata lupaavaa, potentiaalisesti skaalautuvaa startup-yritystä. Määrä vastaa noin kahta prosenttia kaikista vuosittain aloittavista nuorista yrityksistä, joilla on perusedellytykset kasvulle. Useimmiten lupaavimmat startupit nousevat ohjelmistoalalle.

Etla uudisti julkaisujensa ulkoasun

Etla on uudistanut julkaisujensa ulkoasun. Yhtenäisestä ilmeestä tunnistaa jatkossa niin ETLA Raportit, Muistiot kuin Working Papers-sarjan julkaisutkin. Ensimmäisenä uudella ilmeellä julkaistiin Vesa Vihriälän rahaliitto EMU:n uudistamista koskeva ETLA Muistio.

 

Vihriälä: EMU:n kriisinhoito virkeämmäksi keskuspankkirahoituksen avulla?

Ranskalais-saksalainen ekonomistiryhmä julkaisi tammikuussa ehdotuksensa rahaliiton uudistuspaketista. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä pitää sitä toistaiseksi lupaavimpana uudistussuunnitelmana. 12.4. julkaistussa ETLA Muistiossa Vihriälä esittää harkittavaksi, voitaisiinko Euroopan vakausmekanismille EVM:lle antaa oikeus keskuspankkirahoitukseen asianmukaisin rajoituksin.

Older Posts››
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com