Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

November 25, 2017

Yleinen

”Tarvitaan käsitys, mistä halutaan pitää kiinni ja mistä voi tiukan paikan tullen tinkiä”

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä arvostelee Suomessa virinnyttä EU- ja EMU-keskustelua sisällön puutteesta. “Useat tahot ovat pitäneet Suomen hallituksen otetta liian passiivisena. Esitetyissä aktiivisuusvaatimuksissa on kuitenkin melkoinen puute, niissä on vähän – jos lainkaan – sisältöä”, kirjoittaa Vihriälä maanantaina 20.11. julkaistussa ETLA-kolumnissaan.

Sisältöä EMU-keskusteluun, please

Suomessa on syksyn kuluessa virinnyt uusi keskustelu EU-politiikasta ja erityisesti talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisestä. Taustana ovat ennen muuta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin linjaukset unionin ja euroalueen uudistamisesta. Suomen hallituksen päävastaus on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä oleva EMU-muistio. Useat tahot pitävät Suomen hallituksen otetta liian passiivisena ja vaativat suurempaa aloitteellisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli 6.11. alkaneella […]

Etla tutki yritysten kasvua ja valtion tukitoimia: Suuryritysten merkitys Suomen taloudelle luultua suurempi


Suurten yritysten rooli taloudessa on selvästi luultua suurempi. Suuria yrityksiä on Suomessa alle 600, mutta kymmenen konsernia luo jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Pienemmät yritykset ovat keskeisessä roolissa lähinnä talouden uudistajina. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan valtion kannattaisikin tukipolitiikassaan suosia innovaatiotukia, joiden vaikutuksista on selvimmät näytöt.

Etla hakee taloustutkijaa

Etla etsii taloustieteen tohtoria, joka pystyy tehokkaaseen projektityöskentelyyn ja on kiinnostunut osallistumaan talouspoliittiseen keskusteluun. Edellytämme näyttöjä tieteellisesti korkeatasoisesta tutkimuksesta. Tutkijan keskeinen tutkimusalue on työmarkkinat, mutta täsmällinen työnkuva määräytyy yksilökohtaisesti. Tehtävä edellyttää hyvää taloustieteen empiiristen menetelmien hallintaa. Tarjoamme sinulle monipuolisia ja itsenäisiä työtehtäviä mukavassa, keskustelevassa ja innostavassa tutkimusyhteisössä. Uudet toimitilamme sijaitsevat Etu-Töölössä. Toivottu työn aloitusajankohta on […]

Kokeilu onnistui: työpankit auttoivat nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä takaisin töihin

Työpankit ovat selvästi edistäneet pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan erityisen onnistuneesti työpankit tukivat työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Myös palkkatukea onnistuttiin myöntämään juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsivat työllistyäkseen. Monen työpankin kautta työllistyneen työura on kuitenkin jäänyt valitettavan lyhyeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama työpankkikokeilu käynnistyi vuonna 2009 ja […]

Etla selvitti Suomen ja Kiinan taloussuhteita: Kiina on noussut Suomen TOP3-tytäryhtiömaaksi

Kiina nousi vuonna 2015 suomalaisten tytäryritysten kolmanneksi merkittävimmäksi sijaintimaaksi heti Ruotsin ja Yhdysvaltojen jälkeen liikevaihdolla mitattuna. Henkilöstömäärällä mitattuna Kiina on jo toiseksi merkittävin sijaintimaa. Suomalaisten Kiinaan rekisteröityneiden tytäryritysten lukumäärä on kasvanut lähes joka vuosi, käy ilmi Etlan tänään 13.11 julkaisemasta tutkimuksesta.

ETLA-kolumnin aiheena sote: Kauas voitot karkaavat?

Miksi yksityinen sektori on meille niin tärkeä, että hukkaamme sote-uudistukseen vuosia, kysyy Etlatiedon tutkimuspäällikkö Martti Kulvik 10.11. julkaistussa ETLA-kolumnissaan. Hänen vastauksensa on, että yksityinen sektori tekee asioita toisin. Ei välttämättä paremmin tai huonommin, mutta ainakin varmuudella toisin. Ehkä pitäisikin puhua valinnan velvollisuudesta, kirjoittaa Martti Kulvik.

Kauas voitot karkaavat?

Hallitus on saanut valmiiksi jälleen uuden ehdotuksen terveydenhuollon valinnanvapauden järjestämiseksi. Valinnanvapauden tavoitteena on rakentaa Suomen terveydenhuollosta parempi luomalla kilpailua. Mikäli tavoitteet saavutetaan, kansainvälisillä terveydenhuoltoyhtiöillä tulee todennäköisesti olemaan huomattava osuus markkinoista, joilla ne tuottavat myös julkisesti maksettuja terveydenhuoltopalveluja. Julkisen terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat tätä kehitystä hämmentyneinä. Yli puolet sote-henkilöstöstä on sitä mieltä, että yksityinen ja kolmas sektori […]

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle työn murroksesta (VNS 6/2017 vp)

Selonteossa pyritään hahmottamaan, miten työ muuttuu lähimmän 20 vuoden kuluessa. ”Työn murros” todetaan selonteossa Suomen suurimmaksi haasteeksi ja murroksen keskeisiksi ajureiksi digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja myös ilmastonmuutos. Teknologian osalta tekoäly identifioidaan suurimmaksi yksittäiseksi muutosvoimaksi. Selonteossa todetaan vaara, että uutta työtä ei synny katoavan tilalle riittävästi, mikä johtaa massatyöttömyyteen, työmarkkinoiden polarisoitumiseen, työtuloihin perustuvan sosiaaliturvajärjestelmän […]

Etlan Juri Mattila EU-komission asiantuntijatyöryhmään

Etlan tutkija Juri Mattila on kutsuttu EU-komission alaiseen asiantuntijatyöryhmään, joka pohtii lohkoketjuteknologian teollisia muutosvaikutuksia. Blockchain4EU-workshopin järjestyksessään toinen kokoontuminen on marraskuun puolivälissä Brysselissä.

Older Posts››
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com