Go to ...

Rahoitus Uutiset

Scandinavian talous

RSS Feed

June 24, 2018

Yleinen

Toimialakatsaus povaa kasvukauden jatkuvan niin teollisuudessa kuin palveluissakin

Etlan 29.5. julkistaman Toimialakatsauksen mukaan koneiden ja laitteiden tuotanto Suomessa on piristynyt tuntuvasti ja metallituotteiden tuotanto kasvaa nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin. Kulkuneuvoteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna yli 20 prosenttia. Myös paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna EU-maiden keskimääräistä vauhtia kovemmin.

ETLA: Lupaavia startup-yrityksiä perustetaan Suomeen noin sata vuodessa

Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan Suomeen perustetaan vuosittain noin sata lupaavaa, potentiaalisesti skaalautuvaa startup-yritystä. Määrä vastaa noin kahta prosenttia kaikista vuosittain aloittavista nuorista yrityksistä, joilla on perusedellytykset kasvulle. Useimmiten lupaavimmat startupit nousevat ohjelmistoalalle.

Etla uudisti julkaisujensa ulkoasun

Etla on uudistanut julkaisujensa ulkoasun. Yhtenäisestä ilmeestä tunnistaa jatkossa niin ETLA Raportit, Muistiot kuin Working Papers-sarjan julkaisutkin. Ensimmäisenä uudella ilmeellä julkaistiin Vesa Vihriälän rahaliitto EMU:n uudistamista koskeva ETLA Muistio.

 

Vihriälä: EMU:n kriisinhoito virkeämmäksi keskuspankkirahoituksen avulla?

Ranskalais-saksalainen ekonomistiryhmä julkaisi tammikuussa ehdotuksensa rahaliiton uudistuspaketista. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä pitää sitä toistaiseksi lupaavimpana uudistussuunnitelmana. 12.4. julkaistussa ETLA Muistiossa Vihriälä esittää harkittavaksi, voitaisiinko Euroopan vakausmekanismille EVM:lle antaa oikeus keskuspankkirahoitukseen asianmukaisin rajoituksin.

Tutkijaryhmä EU:n budjettirahoituksen uudistamisesta: Suomen edistettävä ympäristö- ja yhteisöverojen harmonisointia


Suomalainen tutkijaryhmä on analysoinut EU-budjetin uusia tulonlähteitä. Tutkijoiden mukaan veropohjien liikkuvuus sekä tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutukset puoltavat veropohjien yhtenäistämistä EU-tasolla. Harmonisointi mahdollistaisi EU:n budjetin rahoituksen uudistamisen suoraan jäsenmaiden veropohjista kerättäviin uusiin omiin varoihin perustuvaksi.

Etlan talousennuste ensimmäistä kertaa myös nettivideona

Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Julkinen talous tasapainottuu viimeistään ensi vuonna ja hallitus on pääsemässä hyvin lähelle työllisyystavoitettaan. Näin kuului Etlan 20.3.2018 julkaistu suhdanne-ennuste, ja nyt ensimmäistä kertaa se on katsottavissa myös videotallenteena.
 

Older Posts››
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com